ഇന്തോനേഷ്യന്‍ സഞ്ചാരത്തില്‍ ബാലിയിലെ നര്‍ത്തകിമാരോടൊപ്പം.