ലണ്ടനിലെ മാഡം തുസാഡ്‌സ്‌ വാക്‌സ്‌ മ്യുസിയത്തിലെ എലിസബത്ത്‌ രാജ്‌ഞിയുടെ മെഴുകുപ്രതിമയ്‌ക്കു സമീപം.