ചൈനയിലെ ഷെന്‍ചന്‍ ഗോത്രഗ്രാമത്തില്‍ ഗോത്രകലാകാരന്‍മാരൊടൊപ്പം.