ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ കപ്പലിന്റെ അപ്പര്‍ഡക്കില്‍ ലെന്‍സ്‌മാന്‍ ഷൗക്കത്തിനും ഒ.കെ. ജോണിക്കുമൊപ്പം.