ലോകസഞ്ചാരത്തിനു മുന്‍പ്‌ ഭാരതസഞ്ചാരം ചിത്രീകരണമധ്യേ കര്‍ണാടകയിലെ ശ്രാവണബലഗോളയില്‍.