സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റിലെ ടിറ്റ്‌ലസ്‌ കൊടുമുടിയിലേക്കുള്ള കേബിള്‍കാറില്‍.