റോമിലെ വത്തിക്കാന്‍ സ്‌ക്വയറില്‍ ചിത്രീകരണത്തിനെത്തിയപ്പോള്‍.