ബഹിരാകാശയാത്രയ്‌ക്കു മുന്നോടിയായി പരീക്ഷണപ്പറക്കല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സ്‌പേസ്‌ഷിപ്പ്‌ 1നു സമീപം. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ സ്‌പേസ്‌ പോര്‍ട്ടില്‍.