ജി-ടോളറന്‍സ്‌ പരിശീലകരോടൊപ്പം ഫിലാഡെല്‍ഫിയയിലെ നാസ്‌റ്റാര്‍ സെന്ററില്‍.