വെര്‍ജിന്‍ കമ്പനികളുടെ ചെയര്‍മാന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്‌ ബ്രാന്‍സനോടൊത്ത്‌.