മുന്‍രാഷ്‌ട്രപതി എ.പി.ജെ. അബ്‌ദുള്‍കലാം രാഷ്‌ട്രപതിഭവനിലേക്ക്‌ ക്ഷണിച്ചപ്പോള്‍.