ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശയാത്രികന്‍ രാകേഷ്‌ ശര്‍മ്മയോടൊപ്പം.