സഞ്ചാരം ഡോട്ട്‌കോം ഉദ്‌ഘാടനചടങ്ങില്‍ പത്‌മവിഭൂഷന്‍ ഡോ. അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്‌ണന്‍ ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുന്നു.